Giften aan Team Neushoorn: het fiscale aspect

We krijgen regelmatig vragen van mensen die -uit eigen titel of vanuit hun onderneming- een gift willen storten voor Team Neushoorn. Naargelang de situatie zijn er verschillende fiscale consequenties; we lopen er even door.

 1. U wil een persoonlijke gift doen.
  1. Geld dat gedeponeerd wordt in onze collectebus (op publieke gelegenheden, …) wordt cash ontvangen, geteld en aan het eind van de actie overgemaakt aan het Kinderkankerfonds. Wij kunnen er geen attesten o.i.d. voor opstellen.
  2. Geld dat u stort op onze actierekening : Wij kunnen u geen fiscaal attest uitschrijven. Uw gift komt dan ook niet in aanmerking voor aftrekbaarheid, bij uw personenbelasting.
  3. Geld dat u rechtstreeks aan het Kinderkankerfonds stort : Giften van 40€ of meer kunnen in België recht geven op fiscale aftrek. Wil u daarop aanspraak kunnen maken, dan stort u uw gift rechtstreeks aan het Kinderkankerfonds. Zij mogen van de overheid fiscale attesten uitschrijven. Zorg er wél voor dat u bij de storting ‘Team Neushoorn’ vermeldt. Alleen dan kunnen zij de relatie leggen met onze actie, en kan uw gift aan het einde van onze actie bij onze totalen geteld worden.
 2. U wil vanuit uw onderneming een gift doen. Het standpunt van de FOD Financiën, over aftrekbaarheid van giften vanwege ondernemingen naar organisaties, is : “een gift komt in aanmerking voor aftrek, als deze gedaan wordt om meer verkoop te verwerven of in de toekomst te verwerven.” Hieruit volgt :
  1. U wil Team Neushoorn cash geld geven of storten. Wij kunnen en zullen u op uw verzoek een ontvangstbewijs leveren. Bij controle van uw boekhouding kan de inspecteur echter bovenstaande stelling gebruiken om dit ontvangstbewijs terug uit uw boekhouding te duwen. Men weigert het inboeken maar sanctioneert niet. Team Neushoorn kan dus ook niet garanderen dat uw belastingcontroleur dit zal aanvaarden.
  2. U koopt vanuit uw bedrijf X dozen van onze wafels aan. In eerste plaats krijgt u uiteraard uw dozen wafels, dus u krijgt iets in ruil voor uw geld. Vraagt u ons bijkomend om een ontvangstbewijs, dan kunnen wij u dat bieden, maar zonder de garantie dat dit bij een belastingcontrole niet geweigerd wordt. Wij kunnen immers geen facturen uitschrijven.
  3. U doet uw gift effectief met het oog op meer verkoop verwerven, of in de toekomst te verwerven. Dan kunnen wij een ontvangstbewijs uitschrijven, dat bij controle normaal gezien aanvaard zal worden. Concreet kunnen wij u, in ruil voor deze gift, advertentieruimte bieden op onze website. We nemen dan uw logo op op een aparte pagina, “Bedrijven met een Hart”. Om geen vast bedrag voorop te stellen, zullen wij de logo’s gewoon sorteren van grootste gift naar kleiner (over deze sortering communiceren wij niks naar onze bezoekers).

De actierekening van Team Neushoorn is BE09 1030 5052 6257, BIC ‘NICABEBB’.

Dankjewel!