Over financiële transparantie…

Quasi dagelijks berichten de media over mogelijke misbruiken en wantoestanden binnen organisaties. Omdat ook onze actie financiële doelen heeft, vinden we het opportuun om onze werking even toe te lichten. Goeie afspraken maken goeie vrienden, nietwaar.

  • Team Neushoorn is momenteel een feitelijke vereniging. Papa Carl en mama Tine die het initiatief opnemen om een gezamenlijk doel te verwezenlijken. We zijn vandaag (nog) geen VZW.
    Ons initiatief is een wafeltjesverkoop en ons gezamenlijk doel is daarmee geld ophalen ten voordele van het Kinderkankerfonds.
  • Aan het begin van de actie hebben we ons initiatief aangekondigd bij het Kinderkankerfonds en een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin wij ons ertoe verbinden om de actie op een integere en transparante manier te laten verlopen. U kan bij ons een kopij verkrijgen.
  • Aan het begin van de actie hebben we een afgescheiden zichtrekening geopend, waarlangs iedere financiële transactie zal passeren. Inkomsten (=bestellingen vanuit onze verkopers, eventuele giften) en uitgaven (bestellingen/aankopen bij onze leveranciers) komen naar en vertrekken vanaf deze gescheiden rekening. Er wordt geen cash uitgewisseld, en waar dat toch gebeurt zal het overeenkomstige bedrag spoedig daarna per storting op de rekening terechtkomen.
  • We houden een boekhouding bij die de inkomsten (verkopen en giften) en uitgaven duidelijk documenteert. Relevante personen kunnen deze op eenvoudige vraag inkijken.
  • Wijzelf noch onze verkopers krijgen enige vergoeding voor geleverd werk. Enkel strikt noodzakelijke werkingskosten kunnen ingeboekt worden.
  • Onze verkopers zijn bij ons gekend en worden op onze website getoond. Het spreekt voor zich dat wij geen garanties kunnen bieden in geval van aankopen bij eventuele andere personen of partijen. Wij vragen dit desgevallend aan ons te melden of minstens na te vragen.
  • Aan het einde van de actie wordt de integrale nettowinst, zijnde het totaal aan ontvangen bedragen (bestellingen, giften) min het totaal aan uitgaven (wafeltjes, strikt noodzakelijke werkingskosten), doorgestort op de rekening van het Kinderkankerfonds. Een samenvatting hiervan zal na de actie op deze website gepubliceerd worden.
  • De storting aan het Kinderkankerfonds bestaat uit door ons ingezamelde gelden en is geen individuele gift. Wij krijgen dan ook geen fiscaal attest.

 

Volg ons / Like ons !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *